🇪🇸 Con pequeños pasos y los objetos más cercanos comienza la exploración del mundo, y los pequeños espacios parecen infranqueables. En cambio, la imaginación no tiene límites; basta animarla con ligeros estimulantes para que cree sus tierras favoritas. Un aliciente así puede ser el mapamundi de Moi Mili, donde se dibujan continentes y lugares más importantes, y se dejan espacios libres a la imaginación de los más pequeños. Esta decoración para la habitación de un niño no solo será un impulso para un sinfín de aventuras infantiles, sino que al mismo tiempo se convertirá en la base para conocer la forma y la historia del mundo.​​​​​​
.​​​​​​​​
🇵🇱 Poznawanie świata zaczyna się od małych kroków, najbliższych przedmiotów, a małe przestrzenie wydają się jeszcze nie do pokonania. Za to wyobraźnia nie ma żadnych granic; wystarczy ją ożywiać drobnymi bodźcami, żeby mogła tworzyć ulubione krainy. Takim bodźcem może być mapa świata Moi Mili, na której są naszkicowane kontynenty i co ważniejsze miejsca, a wolne przestrzenie pozostały dla wyobraźni najmłodszych. Taka ozdoba pokoju dziecięcego będzie nie tyle impulsem do nieskończonych dziecięcych przygód, co jednocześnie stanie się podstawą poznania kształtu i historii świata.
.​​​​​​​​
#kidsroominspo #kidsroomideas #kinderzimmer #myhomestyle #designspongekids #pastelkidsroom #pillows #playmat #decorativepillows #teepee #babyroomdecor #playroom #momlife #babyboy #babygirl #kids
×