PL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Zamysł był taki aby projekt Iwy Kowalskiej zamieszczony na poduszkach w kształcie listka oraz na cudnej tkaninie z motywami lasu mógł przenieść przenie do jesiennej krainy. Chyba dzięki wspólnej wizji i ciężkiej pracy w kocu się udało! W naszym odczuciu kolekcji Forest Friends przywołuje op mijnśl: zapach podmokłego mchu, grzybów, widok jarzębiny lśniącej w słońcu oraz złoto-czerwonych liści niesionych przez wiat. Zgadzacie się z nami?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
NL ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Het idee was dat het ontwerp van Iwa Kowalska op bladvormige kussens en op een prachtige stof met bosmotieven ons naar het herfstwonderland zou brengen. Dankzij onze gedeelde visie en ons harde werk hebben we het gehaald! Wat ons betreft doet de collectie Forest Friends denken aan: de geur van nat mos, paddenstoelen, de aanblik van een lijsterbes die in de zon schijnt en goudrode bladeren gedragen door de wind. Ben je het met ons eens? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.
×