PL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Zamysł był taki aby projekt Iwy Kowalskiej zamieszczony na poduszkach w kształcie listka oraz na cudnej tkaninie z motywami lasu mógł przenieść nas do jesiennej krainy. Chyba dzięki wspólnej wizji i ciężkiej pracy w kocu się udało! W naszym odczuciu kolekcji Forest Friends przywołuje na myśl: zapach podmokłego mchu, grzybów, widok jarzębiny lśniącej w słońcu oraz złoto-czerwonych liści niesionych przez wiat. Zgadzacie się z nami?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
GB ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
The idea was that Iwa Kowalska's design placed on leaf-shaped cushions and on a wonderful fabric with forest motifs could take us to the autumn wonderland. Thanks to our shared vision and hard work, we made it! In our opinion, the Forest Friends collection brings to mind: the smell of wet moss, mushrooms, the sight of a rowan shining in the sun and golden-red leaves carried by the wind. Do you agree with us?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.
×